ClockWorld.info
Actual hour everywhere
Cambodia
Cambodia current hour
Cambodia local time
London
Londre local time
Great Britain local time
New York
New York local time
United States local time
Guanzhou
Guangzhou local time
China local time
Rabat
Rabat local time
Morocco local time
Sydney
Sydney local time
Australia local time

Cambodia current local time

Cambodia local time

Cambodia hour
Time zone : Asia/Phnom_Penh
 • Country : Cambodia
 • Capital : Phnom Penh
 • Population : 14,453,680
 • Country code (Iso) : KH / KHM
 • Dialing code : +855 / 00855
 • Currency : Riels

Weather in

0°C
 • Temperatures : 0/0°C
 • Wind : km/h
 • Pressure : hPa
 • Air humidity : %
 • Cloud cover : %
 • Sunrise : 01 h 00
 • Sunset : 01 h 00
 • Daylight hours : 00 h 00


Cambodia country

Cambodia is a country located on Asia. The capital of Cambodia is Phnom Penh, where the time zone is Asia/Phnom_Penh and the zone name is SE Asia Standard Time (ICT). The population of Cambodia is 14,453,680 inhabitants for an area of ​​181,040 km2.

The languages ​​spoken in Cambodia are : Khmer (official) 96.3%, other 3.7% (2008 est.).

The currency of Cambodia is the Riels and the internet extenstion (tld) is the .kh. To call to Cambodia you must first enter the dialing code 00855 or +855. The GDP of Cambodia is 16 billion dollars, which is about an average per capita GDP of 1,082 dollars.


Cambodia time zone

Time ZoneAsia/Phnom_Penh
ZoneICT
Zone nameSE Asia Standard Time
Standard time zoneUTC/GMT +07:00 hour
DST (Daylight Saving Time)+07:00 hour
(in use :
)


Cambodia currency

Currency codeKHR
Currency nameRiel
Symbol
Currency num code116
Decimals2


Cambodia postal code format (Postal code)

Postal format99999
Postal namePostal code


Cambodia administratives levels

Administrative nameAdmin levelAdmin name (english) number
Capital Admin level 1Capital1
Khaet Admin level 1Provinces24
Khan Admin level 2Municipalities14
Srŏk Admin level 2Districts171
Khum Admin level 3Communes1511
Sangkat Admin level 3Quarters111


About Cambodia

Continent : Asia
Time zone : Asia/Phnom_Penh
Population : 14,453,680
Total area : 181,040 km2
Capital : Phnom Penh

Languages :

 • Khmer (official) 96.3%
 • other 3.7% (2008 est.)

Currency : Riels
Internet Tld : .kh
Dialing code : +855
Internet hosts : 13,784
Internet users : 78,500 (0.54 %)
Mobile phones in circulation : 19,100,000
Gross domestic product (GDP) : 16 billion dollars
GDP per capita : 1,082 dollars

CityPopulation
Phnom Penh1,573,544
Takeo843,931
Sihanoukville156,691
Battambang150,444
Siem Reap139,458
Paôy Pêt79,000
Kampong Chhnang75,244
Kampong Cham61,750
Pursat52,476
Ta Khmau52,066
Phumĭ Véal Srê44,270
Kampong Speu33,231
Koh Kong33,134
Prey Veng33,079
Smach Mean Chey29,329
Stung Treng25,000
Tbêng Méanchey24,380
Svay Rieng23,956
Sisŏphŏn23,218
Kampot22,691
Kratié19,975
Kampong Thom19,951
Lumphăt19,205
Sâmraông18,694
Pailin17,850
Ban Lŭng17,000
Krong Kep11,658
Sênmônoŭrôm7,944
Phumĭ Koŭl0
Phumĭ Lvé0
Phumĭ Pnŏu0
Khŭm Prêk Tatĭn0
Khŭm Chrey Loăs0
Vôtt Vêng0
Vôtt Tuŏl Prâsrei0
Vôtt Trach0
Vôtt Thômméa Néang0
Vôtt Thnakhan0
Vôtt Tépkhânaram0
Vôtt Tăng Rôbâng0
Vôtt Svay0
Vôtt Srăh Chănt0
Vôtt Sâmraông Réach0
Vôtt Pun Phnum0
Vôtt Prey Rumlŭng0
Vôtt Prey Poŭn0
Vôtt Prey Khla0
Vôtt Prey Chbar0
Vôtt Prey Ângkŭnh0
Vôtt Prêk Cham0
Vôtt Preăh Khê0
Vôtt Prâthéat0
Vôtt Poŭthĭvôngs0
Vôtt Phnum Toch0
Vôtt Lyéab0
Vôtt Lăkkhânaram0
Vôtt Koŭk Poŭthĭ0
Vôtt Kiribotŭm0
Vôtt Kêv Thum0
Vôtt Kaôh0
Vôtt Kâmpóng Svay0
Vôtt Chrey Kdaông0
Vôtt Chhuk Kán Dom0
Vôtt Chheutéal0
Vôtt Chey Môngkól0
Vôtt Chék0
Vôtt Châmpa Char0
Vôtt Châmpa0
Vôtt Châmbák0
Vôtt Bŏs Phlăng0
Beng Khnar0
Vôtt Âutdâr0
Vôtt Aôngkaram0
Vôtt Ângk S’at0
Vôtt Ângk Khna0
Vôtt Ângk Khloŭk0
Vôtt Ângk Chŭm0
Vôtt Ângk Chŭm0
Vôtt Âmra0
Vôtt Âmra0
Vôtt Âmpĭl S’ang0
Virôchey0
Veun Kham0
Véang Khăm0
Véal Vêng0
Véal Poŭthĭ0
Véal Ângkrông0
Varôyung0
Varĭn0
Tuŏl Tumpung0
Tuŏl Kruŏs0
Tuŏl Kôk0
Tuŏl Khpós0
Tuk Méas0
Trêng0
Trâpông Pông0
Trâpeăng Vêng0
Trâpeăng Tau0
Trâpeăng Rung0
Trâpeăng Reăng0
Trâpeăng Kól0
Trâpeăng0
Trăm Khnar0
Traeung S’êk0
Tœ̆k Mleăng0
Tuk Laak0
Tmat Baeuy0
Thnál Chheutéal0
Phnum Tbong Bœ̆ng0
Tatai Leu0
Ta Siĕm0
Ta Sêng0
Ta Sanh0
Tasal0
Tani0
Tăng Srâlau0
Tăng Krâsăng0
Tăng Koŭk0
Ta Loŭ0
Ta Kóng Krau0
Takôk0
Ták Mák0
Ta Khiĕv0
Ta Hên0
Tadák Pông0
Ta Âk0
Svay Don Kêv0
Svay Chék0
Svay Ântôr0
Suŏng0
Stoŭng0
Stung-Meanchey0
Ponhea Lu0
Srê Véal0
Srê Trav0
Srê Thum0
Srê Sbov0
Srê Rôluŏs0
Phum Sre Punlu0
Srê Noy0
Srê Moăt0
Srê Kôr0
Srê Khtŭm0
Srê Khtóng0
Srê Khlŏng0
Srê Kândal0
Srê Chĭh0
Srê Ângkrông0
Srê Ândêng0
Srê Âmbĕl0
Srâmâr0
Srâlau0
Spóng0
Snuŏl0
Snay Pól0
Skón0
Siĕmpang0
Siĕm Hong0
Sên Kóng0
Sântrê0
Sankôr0
Sângkôm Ândêt0
Sândăn0
Sâmraông0
Sâmbor0
Sâmbŏk0
Sala Srŏk Kaôh Kŏng0
Sala Khŭm Sângkê Satôb0
Sala Khŭm Proŭch0
Sala Khŭm Poŭthĭ Bœ̆ng0
Sala Khŭm Dâmrei Slăb0
Boeng Kantuot0
Sala Khŭm Baniĕv0
Sala Ândong Tuk0
Sakram0
Rumpoăt0
Rumchék0
Rôviĕng0
Rôleăk Kâng Cheung0
Rœssei Thum0
Reang Til0
Reăng Kései0
Pyuŏr Chruk0
Prĭch Khpós0
Prey Trâlach0
Prey-Tutong0
Prey Toăb0
Prey Sĕn0
Prey Phdau0
Prey Nób0
Prey Nhây0
Prey Lvéa0
Prey Khmêr0
Prêk Toch0
Prêk Toăl0
Prêk Thmei0
Prêk Ta Meăk0
Prêk Poŭthĭ0
Prêk Péch Châkrei0
Prêk Kriĕng0
Prêk Chik0
Preăh Nétr Preăh0
Preăh Mlu0
Preăh Ângkoăl0
Prasat Rôviĕng0
Prâlay Méas0
Pŏu Vaeuy0
Poŭthĭ Rĭng0
Poŭthĭchĕntŏng0
Poŭ Nhai0
Pônley0
Phum Prek Chrei0
Phum Kông Chey0
Phumĭ Yuŏn Dong0
Phumĭ Yŭng0
Phumĭ Yŭn0
Phumĭ Yoŭt0
Phumĭ Yoŭl Toŭng0
Phumĭ Yoŭl Toŭng0
Phumĭ Yôschoŭ0
Phumĭ Yól Chék0
Phumĭ Yi Puk0
Phumĭ Yĭn Thăn0
Phumĭ Yêm0
Phumĭ Yéay Sên0
Phumĭ Yéa P’aeu0
Phumĭ Yéang Viĕn0
Phumĭ Yéang Thum0
Phumĭ Yéang Tés0
Phumĭ Yéang Koŭl0
Phumĭ Yéang Dângkŭm (1)0
Phumĭ Yéang0
Phumĭ Yéang0
Phumĭ Yéang0
Phumĭ Yéang0
Phumĭ Yéam Kông0
Phumĭ Yéa Mei0
Phumĭ Yeăks Laôm0
Phumĭ Yéak0
Phumĭ Vôtt Tuŏl Sophi0
Phumĭ Vôtt Thmei0
Phumĭ Vôtt Thmei0
Phum Wat Tamin0
Phumĭ Vôtt Sophi0
Phumĭ Vôtt Snuŏl0
Phumĭ Vôtt Sla0
Phumĭ Vôtt Rœssei Moăn0
Phumĭ Vôtt Prasat0
Phumĭ Vôtt Phnum0
Phumĭ Vôtt Phnum0
Phumĭ Vôtt Nôréa0
Phumĭ Vôtt Kdei0
Phumĭ Vôtt Dŏng0
Phumĭ Vôtt Chăs0
Phumĭ Vôtt Chăs0
Phumĭ Vôtt Char0
Phumĭ Vôtt0
Phumĭ Vôtt0
Phumĭ Vôtt0
Phumĭ Vôtt0
Phumĭ Vôr Préng0
Phumĭ Vóng0
Voeune Hoi0
Phumĭ Voăll Yéav0
Phumĭ Voăll Yéav0
Phumĭ Voăll Préng0
Phumĭ Voăll Préng0
Phumĭ Voăll Préng0
Phumĭ Voăll Préng0
Phumĭ Vihéar Thum0
Phumĭ Vihéar Sâmbo0
Phumĭ Vihéar Khpós0
Phumĭ Viĕng Dung0
Phumĭ Viĕn0
Phumĭ Vêng Ta Sau0
Phumĭ Veăng Luŏng0
Phumĭ Veăng Kê0
Phumĭ Véal0
Phumĭ Véal0
Phumĭ Véal0
Phumĭ Véal0
Phumĭ Véal Vôngs0
Phumĭ Véal Vêng0
Phumĭ Véal Trêng0
Phumĭ Véal Tréas0
Phumĭ Véal Tréa0
Phumĭ Véal Tônsay0
Phumĭ Véal Tœ̆l0
Phumĭ Véal Tœ̆k Daôh0
Phumĭ Véal Toch0
Phumĭ Véal Toch0
Phumĭ Véal Thum0
Phumĭ Véal Thum0
Phumĭ Véal Thum0
Phumĭ Véal Taping0
Phumĭ Véal Ta Léng0
Phumĭ Véal Ta Aông0
Phumĭ Véal Snay0
Phumĭ Véal Snaô0
Phumĭ Véal Smăch0

Cambodia first administrative level

NameAdministrative codePopulation
Banteay Meanchey25678,033 inhabitants
Battambang291,036,523 inhabitants
Kampong Cham021,680,694 inhabitants
Kampong Chhnang03556,701 inhabitants
Kampong Speu04777,582 inhabitants
Kampong Thom05708,398 inhabitants
Kampot21627,884 inhabitants
Kandal071,265,805 inhabitants
Kep2640,280 inhabitants
Koh Kong08139,722 inhabitants
Kratie09318,523 inhabitants
Mondolkiri1060,811 inhabitants
Ŏtâr Méanchey27185,443 inhabitants
Pailin3070,482 inhabitants
Phnom Penh222,301,725 inhabitants
Sihanoukville28243,967 inhabitants
Preah Vihear13153,124 inhabitants
Prey Veng14947,357 inhabitants
Pursat12495,776 inhabitants
Ratanakiri23130,526 inhabitants
Siem Reap24843,191 inhabitants
Stung Treng1729,665 inhabitants
Svay Rieng18482,785 inhabitants
Takeo19963,747 inhabitants

Cambodia map


Phnom Penh closest airports

AirportMunicipalityDistance
Phnom Penh International AirportPhnom Penh8 km
Kampong Chhnang AirportKampong Chhnang86 km
Siem Reap International AirportSiem Reap238 km
Stung Treng AirportStung Treng250 km
Battambang AirportBattambang251 km
Ratanakiri AirportRatanakiri330 km

Local time in world