ClockWorld.info
Actual hour everywhere
Vietnam
Vietnam current hour
Vietnam local time
London
Londre local time
Great Britain local time
New York
New York local time
United States local time
Guanzhou
Guangzhou local time
China local time
Rabat
Rabat local time
Morocco local time
Sydney
Sydney local time
Australia local time

Gia Lam Air Base informations

Gia Lam Air Base local time

Gia Lam Air Base hour
Time zone : Asia/Ho_Chi_Minh
 • Country : Vietnam
 • Airport : Gia Lam Air Base
 • IATA code :
 • City : Hanoi
 • Elevation : 50 feets

Weather in

0°C
 • Temperatures : 0/0°C
 • Wind : km/h
 • Pressure : hPa
 • Air humidity : %
 • Cloud cover : %
 • Sunrise : 01 h 00
 • Sunset : 01 h 00
 • Daylight hours : 00 h 00

Gia Lam Air Base map

Coordinates GPS of the airport

Latitude : 21.040500640869140 Longitude : 105.88600158691406

Nearest cities of the airport

CityPopulationDistance
Hanoi 1,431,2705 km
Hà Đông 50,87714 km
Bắc Ninh 43,56426 km
Cung Kiệm 80,00033 km
Sơn Tây 40,63641 km
Bắc Giang 53,72841 km
Vĩnh Yên 17,87642 km
Hưng Yên 40,27347 km
Thành Phố Hải Dương 58,03048 km
Thành Phố Phủ Lý 31,80155 km
Việt Trì 93,47559 km
Thành Phố Thái Nguyên 133,87762 km
Thành Phố Hòa Bình 105,26062 km
Thành Phố Nam Định 193,49974 km
Thành Phố Thái Bình 53,07181 km
Haiphong 602,69585 km
Thành Phố Ninh Bình 36,86488 km
Thành Phố Uông Bí 63,82992 km
Bỉm Sơn 53,754107 km
Thành Phố Tuyên Quang 36,430112 km

Photos around Gia Lam Air Base

Closest airports